بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حافظ خاک

تشکیل حلقه انسانی به دور ارگ بم به کرمان سفر می‌کند

تشکیل حلقه انسانی به دور ارگ بم به کرمان سفر می‌کند

همایش در نگاه کلان به دنبال اهداف ملی و استانی می باشد که البته توسعه گردشگری استان، مهمترین هدف اجرایی آن می باشد. وی ادامه داد: اهداف کشوری این همایش طبق شعار امسال "راهنمای گردشگری راوی آب حافظ خاک" در سطح کلوت، حمایت از منابع و میراث طبیعی به خصوص حمایت از میراث طبیعی کلوت و در کنار میراث فرهنگی و گردشگری استان برای ثبت میراث طبیعی...