بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حافظه جهانی

اطلس تاریخی خلیج‌فارس به مدیرکل «یونسکو» اهدا شد

اطلس تاریخی خلیج‌فارس به مدیرکل «یونسکو» اهدا شد

گذشته در راس هیاتی به منظور شرکت در این مراسم به تهران سفر کرد. او صبح روز شنبه با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این برنامه از تعدادی نقشه‌های تاریخی آرشیو وزارت امورخارجه که در برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند، رونمایی شد. مدیرکل یونسکو که پس از 10سال وارد ایران شده، به‌همراهی وزیر امورخارجه ایران از نقشه‌های ثبت شده تاریخی ایران در برنامه حافظه...

ظریف و بوکووآ به دیدار نقشه‌های ثبت‌ شده ایران رفتند

ظریف و بوکووآ به دیدار نقشه‌های ثبت‌ شده ایران رفتند

در حقیقت این مجموعه فاخر و کم نظیر جزء میراث مادی و معنوی دستگاه‌های دیپلماسی کشور محسوب می‌شود که اقدام در جهت شناسایی، معرفی و ثبت مجموعه‎ای از نقشه‌های تاریخی دوران قاجار در برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 1392 گام مهمی در این راستا بود. موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی در صدد انتشار اطلسی...