بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

استان البرز, طالقان

رودخانه شاهرود با طول ۱۷۵ کیلومتر، از پیوستن آب دو رود طالقان‌ رود و الموت رود در روستای شیرکوه تشکیل می‌شود. این رود با جهت شرقی- غربی از منطقه الموت استان قزوین و شهرستان طالقان استان البرز گذشته و پس از دریافت حدود ۳۵ شاخه فرعی، در محل سد منجیل به دریاچه سد سفیدرود می‌ریزد. […]