بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حاشیه خلیج‌فارس

نقشه اقامتی حاشیه‌نشین‌های خلیج‌فارس

نقشه اقامتی حاشیه‌نشین‌های خلیج‌فارس

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر و پس از بحران در قیمت نفت که عمدتا ناشی از رکود اقتصاد یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا بود، به سمت سایر صنایع که بتواند تا حدودی آسیب‌پذیری آنها را کاهش دهد، حرکت کردند. البته برخی از این کشورها چنین اقداماتی را پیش از افت شدید قیمت نفت آغاز کرده بودند. یکی از مهمترین این صنایع را می‌توان صنعت...