رزرو هتل ایران بوم گردی

جهانی شدن ارورامانات

این منظر جهانی، آن میراث جهانی نشود!

این منظر جهانی، آن میراث جهانی نشود!

پرونده منظر فرهنگی، تاریخی و طبیعی اورامانات در دو استان کرمانشاه و کردستان با ۴۰۹ هزار هکتار – ۱۰۶ هزار و ۳۰۷ هکتار عرصه و ۳۰۳ هزار و ۶۲۲ هکتار حریم – پس از پنج سال تلاش شبانه روزی سرانجام پنجم مرداد سال گذشته در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسید. در منطقه ثبت جهانی […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین