رزرو هتل ایران بوم گردی

جنگل ها بیابان می شوند

روز جهانی زمین پاک / زمین در آستانه زمینگیر شدن

روز جهانی زمین پاک / زمین در آستانه زمینگیر شدن

پسماندها مشخص شد. به گفته وی اکنون متولی تمام حوزه ها مشخص شده و سازمان حفاظت محیط زیست، نقش ناظر عالی را در این بین دارد و فعالیت های بخش دولتی و غیردولتی را بررسی می کند. جنگل ها بیابان می شوند در این میان می توان گفت وضع جنگل های هر کشور، شاخص وضع محیط زیست آن کشور است. از آنجا که در...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین