رزرو هتل ایران بوم گردی

جنگل های زاگرس

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

جنگل های زاگرسبه گفته وی، همچنین هنگامی که دولت مدعی حفاظت از جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایه های تاریخی و باستانی کشور است هیچ اشکالی ندارد که سالانه به اندازه یک تیم فوتبال برای این سرمایه ملی هزینه کند چراکه در صورتی که امروز برای حفاظت از جنگل ها هزینه نشود در آینده نزدیک ناچار می شویم میلیاردها دلار مانند آنچه که برای جنگل های زاگرس پیش آمده، هزینه کنیم.قاچاق چوب دوبرابر بهره ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین