رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جنگل فینسک

جنگل فینسک
«جنگل فینسک»در 54 کیلومتری شمال شرقی شهمیرزاد ودردامنه های جنوبی رشته کوه های البرز واقع شده است. ازنظر ساختار زمین شناسی می توان آثاری از رسوب گذاری های دوران پالئوزوئیک ...
" فینسک " تنها روی کاغذ، روستای گردشگری است
تاریخ خبر : 1392/10/23 - رییس شورای روستای نمونه گردشگری فینسک گفت: این روستا به عنوان روستای نمونه گردشگری ثبت شده ولی این اتفاق تنها در روی کاغذ اتفاق افتاده ...