رزرو هتل ایران بوم گردی

جمهوری چک

پای صحبت خبرنگاری از چک درباره گردشگری در ایران

پای صحبت خبرنگاری از چک درباره گردشگری در ایران

تاریخ خبر : 1392/10/13 - «پیتر هاروکی» خبرنگار اجتماعی یک مجله‌ی اقتصادی در جمهوری چک است که یک‌ ماه در ایران اقامت داشت و اقامتش در ایران را «زندگی» و نه «سفر» می‌داند. او با گردشگرهای دیگر تفاوت دارد. سفر برایش نه‌تنها جزیی از زندگی که جزیی از حرفه‌اش هم به‌شمار می‌آید و شاید همین امر سبب شده است که نگاهی بسیار تیزبینانه و متفاوت با دیگر...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین