رزرو هتل ایران بوم گردی

جمهوری قرقیزستان

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

دستاوردهای اقتصادی و سیاسی توریسم در پیشرفت صلح

به کاهش 03/ 0 درصدی در نمره مربوط به شاخص صلح جهانی در طول دو سال می‌شود. مطالعه موردی بوسنی و قرقیزستان در این خصوص، بوسنی و هرزگوین و جمهوری قرقیزستان می‌توانند نمونه‌های خوبی برای بررسی باشند؛ دو کشوری که تاریخچه‌ اخیرشان پر از درگیری و نبرد بوده و زیر ذره‌بین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری قرار گرفته‌اند....

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین