رزرو هتل ایران بوم گردی

جلگه سنخواست

رباط قلی

رباط قلی

استان خراسان شمالی, سنخواست

در فاصله ۴ کیلومتری جاده آسفالته سنخواست. شوقان آثار کاروانسرای با شکوهی مشاهده می‌شود که یادگاری از راه ارتباطی معتبر بین خراسان استرآباد می‌باشد. ساخت این کاروانسرا را به امیر علیشیر نوائی وزیر سلطان حسن بایقرا نسبت می‌دهند (کلنل ییت سفر نامه خراسان و سیستان صفحه ۳۵۹). ناصرالدین شاه ساخت بنا را به زمان تیموریان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین