رزرو هتل ایران بوم گردی

جلوه های اسلام

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

حضور 19 نفر از بانوان روس زبان کشورهای آسیای میانه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.بانوان حاضر دراین دوره دانش افزایی ضمن آشنایی با اصول دینی ازگوشه کنار تهران بازدید کردند. لودمینا با اشاره براینکه ،جلوه های اسلام در تهران او را جذب کرده گفت: نحوه برخورد زنان ایرانی با اسلام برایم قابل توجه است. این فعال روس مشاهدات خود در سفر...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین