بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جلفای اصفهان

مضاعف دوزی

مضاعف دوزی

استان اصفهان

و نیز رنگهای مورداستفاده از نظر تیرگی بر دوخت قبلی مضاعف بوده باشد. این دوخت تاریخچه مشخصی در طول تاریخ ندارد و آثار خیلی کمی از این دوخت به دست آمده است. با توجه به آثار به دست آمده از جلفای اصفهان و آذربایجان غربی و آثار موجود در موزه های ارمیتاژ لنینگراد و متروپولتین چنین برمی آید که این دوخت یکی از دوختهای رایج قفقاز بوده و درسده های...