رزرو هتل ایران بوم گردی

جلب رضایت گردشگران

اعزام هیئت های بازرسی تلفیقی ستاد هماهنگی خدمات سفر به سراسر کشور

اعزام هیئت های بازرسی تلفیقی ستاد هماهنگی خدمات سفر به سراسر کشور

طبق گفته دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تا اواخر مرداد ماه بخش نخست بازدید از ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها را به پایان خواهد رسید و همزمان با دور جدید سفر ها در شهریور ماه با هدف جلب رضایت گردشگران بخش دوم نظارت ها تداوم خواهد یافت.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین