رزرو هتل ایران بوم گردی

جغرافياى طبيعى ایلام

استان ایلام ۲

استان ایلام ۲

استان ایلام

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان ایلام با ۰۸۶‚۱۹ کیلومتر مربع، حدود ۱/۴ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. این استان در غرب دامنهٔ سلسله جبال زاگرس بین ۳۱ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین