رزرو هتل ایران بوم گردی

جغرافياى تاريخى استان همدان

استان همدان

استان همدان

استان همدان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان همدان با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷۲ کیومترمربع، ۱/۲ درصد از کل مساحت کشور را در بر می‌گیرد. این استان بین مدارهای ۵۹ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۳۴ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۴۹ دقیقهٔ طول […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین