رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن کلوخ اندازان

جشن بارکندان ارمنی ها

جشن بارکندان ارمنی ها

جشن بارکندان ارمنی ها ، یا برغندان و یا باریگندان در میان ارمنیان در روز پیش از آغاز روزه بزرگ ، روزه ای چهل و نه روزه که یکشنبه پس از بدرماه تا روز پیش از عید پاک طول می کشد ، و به قولی همزمان با جشن ناواسارد ( نوسرد :سال نو ) گرفته […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین