رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن های فروردین

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان می باشد که در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز با هم موافق می‌افتد آن روز را جشن می‌گیرند. روز نوزدهم فروردین ماه که فروردین روز نام دارد از جمله آن است و آن را جشن فروردینگان یا فروردگان می‌گویند.‌در گاه شمار زرتشتی نام دوازده ماه نام های امشاسپندان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین