رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن های باستانی ایران

جشن سیرسور

جشن سیرسور

جشن سیرسور جشن زیبایی ست که امروزه کمتر نامی از آن در میان است اما شایسته توجه بیشتر است .جشن‌های ایرانی پیوندی ناگسستنی با طبیعت دارند، از این روی پیوسته شادابی و سرزندگی را برای مردمان به ارمغان می‌آورند.ایرانیان باستان توجه ویژه‌ای به زیست‌بوم، بهداشت غذا و غذا خوردن داشتند و بر اساس باورهای خود […]

۶ خرداد ، جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان می باشد .در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان.خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است.جشن خُردادگان به پاسداشتِ آب و آبادانی برگزار می‌شود. «خرداد» پنجمین […]

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان

۱۹ فروردین ، جشن فروردینگان می باشد که در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز با هم موافق می‌افتد آن روز را جشن می‌گیرند. روز نوزدهم فروردین ماه که فروردین روز نام دارد از جمله آن است و آن را جشن فروردینگان یا فروردگان می‌گویند.‌در گاه شمار زرتشتی نام دوازده ماه نام های امشاسپندان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین