رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن های ایران باستان

جشن خزان

جشن خزان

گویا دوجشن تحت عموان خزان برگزار میشد.جشن خزان نخستین و جشن خزان دوم. اولی در روز دی بآذر یعنی روز هشتم شهریور ماه انجام میشد و دومی هر مزد روز از مهرماه، یعنی روز اول مهر ماه. این جشن به انگیزه پایان تابستان و آغاز تغییر هوا به سرما بر پا میشد. خلف تبریزی آورده:«… […]

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

جشن های باستانی ایران؛ آبانگاه

مخصوصی تعیین شده است. • جشن و یسنه واژه جشن از کلمه «یسنه» اوستایی آمده و این کلمه نیز از ریشه اوستایی مشتق شده که به معنای ستایش کردن است. بنابراین معنی واژه جشن، ستایش و پرستش است.در جشن های ایران باستان همیشه شادی و تفریح، با ستایش اهورا مزدا و آفرین و نیایش همراه بود. به این معنی که پیش از آغاز برنامه اصلی جشن، با حضور...

جشن اوشیدر؛ جشن های ایران باستان

جشن اوشیدر؛ جشن های ایران باستان

وهیشتواشت ( مانتره سپند روز از سپندارمذ ماه برابر با بیست ونهم اسفند جشن «اوشیدر» یا جشن «پایان زمستان» برابر با زمان گاهنباری بنام «هَمَسْپَت مَدَم» در اوستایی «هَمَسْپَث مَئیدَیه» به معنی برابری شب و روز یا برابری سرما و گرما( آغاز اعتدال بهاری ) برگزاری این مراسم در میان مردم آبادی‌های کنار هیرمند رواج […]

جشن های ایران باستان؛ آبانگان

جشن های ایران باستان؛ آبانگان

آبانگان، یکی دیگر از جشن های دوازده گانه سال است. روز دهم از آبان، به موجب تلاقی نام روز و ماه، جشن آبانگان برگزار می شد که مراسم ستایش و شادمانی و نیایش و عبادت، کنار چشمه سارها و رودها به انجام می رسید. آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین