رزرو هتل فضاگشت

جشن میانه پاییز چیست

جشن میانه پاییز
جشن میانه پاییز ، جشن باستانی ایران است که در پانزدهم آبان درست در نیمه پاییز برگزار می شد. این جشن با نام پاییزانه هم یاد می شود و در ...