رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن زادیک چه روزیه

جشن زادیک مسیحیان

جشن زادیک مسیحیان

جشن زادیک مسیحیان در اصل عیدی است که به شادمانی رستاخیز حضرت عیسی در فاصله زمانی ۲۱ مارس تا ۲۶ آوریل برگزار می گردد .البته در تقويم كليسائى اعياد زاديک و رستاخيز جدا از هم ذكر گرديده است. ولى در زبان ارمنى و كليساى ارمنى ، اصطلاح زاديک نماينگر رستاخيز عيسائى است. در انجيل ها […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین