رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان

۶ خرداد ، جشن خردادگان

6 خرداد ، جشن خردادگان می باشد .در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان.خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است.جشن خُردادگان به پاسداشتِ آب و آبادانی برگزار می‌شود. «خرداد» پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است. خرداد در اوستا «هـَئوروَتات» و در...

جشن خوردادگان

جشن خوردادگان

خورداد در اوستا هَئوروَتات و در پهلوی خُـردات به معنی رسایی و کمال است که در گات‌ها یکی از فروزه‌های اهورا مزدا و در اوستای نو نام یکی از امشاسپندان و نماد رسایی و کمال است. خرداد، در نقش مادی خود از آب‌ها نگهداری می کند وانسان را در چیرگی بر تشنگی یاری خواهد کرد […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین