رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن تیرگان آمل

جشن تیرگان

جشن تیرگان

استان مازندران, آمل

تیرگان جشن تیرگان در تیر روز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می شود. این جشن درگرامی داشت تیشتر (ستاره ی باران آور در فرهنگ ایرانی) است و بنا به سنت در روز تیر (روز سیزدهم) از ماه تیر انجام می‌پذیرد. در تواریخ سنتی تیرگان روز کمان‌کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین