رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن اکیتو

نوروز میعادگاه اقوام همیشه شاد ایرانی

نوروز میعادگاه اقوام همیشه شاد ایرانی

پاشان بود که هر ساله، بنابر سنت کهن آشوریان برای مشایعت خدای تموز به جهان فرودین آب می‌پاشند تا زودتر بازگردد. چنین رسمی هنوز در ایران به شکل پاشیدن آب به دنبال مسافر وجود دارد. جشن اکیتو Akitu نام جشن نوروز در بابل است که همه ساله از آغاز تا دهم ما نیسان در نیمه دوم سال یعنی در ماه تشریت برگزار می‌شد و میان...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین