رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن اردیبهشتگان

جشن باستانی اردیبهشتگان

جشن باستانی اردیبهشتگان

بلندپایه بوده است که شاهنشاهانِ هخامنشی در سرِ بیشترِ سنگ‌نبشته‌هایشان آفرینش شادی را همتای آفرینش مردم و زمین و آسمان دانسته‌اند. این جشن به نوعی جشن گل ها نیز بدل شد؛ جشنی که اکنون در هلند نیز تقریبا همزمان با جشن اردیبهشتگان برگزار می‌شود. جشن باستانی اردیبهشتگان ، روز سوم هر ماه و ماه دوم هر سال خورشیدی به نام اردیبهشت امشاسپند، برگزار می شود. سومین یشت...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین