رزرو هتل ایران بوم گردی

جشن آذرگان

جشن باستانی آذرگان

جشن باستانی آذرگان

جشن باستانی آذرگان در گاهشمار زرتشتی روز نهم ماه آذر یا «اَتر»(Atar) است . آذر ایزد ِویژه ی همه ی آتش هاست و از احترام ویژه ای نسبت به سایر آخشیج ها (عناصر) برخوردار می باشد و «جشن آذرگان» جشنی دیگر از جشن های آتش است در گرامیداشت این آخشیج و ایزد منسوب به آن برگزار می شود. در صفحه ۲۵۶ ترجمه ی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین