رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره ی خوارزمی

ریچارد فرای دلشیفته ی تاریخ و فرهنگ ایران

ریچارد فرای دلشیفته ی تاریخ و فرهنگ ایران

قرار می گیرد.(7) وی در قیاس بین اسلام و غرب می گوید:«تاثیر اسلام در تاریخ ایران بسی ژرف تر از صنعتی شدن و نفوذ غرب است». *** از جایزه دکتر افشار تا جشنواره ی خوارزمی در 28آذر1382 خورشیدی آیین گرامیداشتی به مناسبت پنج دهه خدمات خستگی ناپذیر پروفسور فرای برجسته ترین ایران شناس جهان به همت «جامعه بین...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین