رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره پیوند پوشاک

حضور اقوام ایرانی در یک جشنواره

حضور اقوام ایرانی در یک جشنواره

جشنواره پیوند پوشاک اقوام ایرانی باعث احیای سنت های قدیمی که به ارائه ارزش ها و اصالت های فرهنگی می پردازد. محمد امین سازگارنژاد در آیین افتتاحیه دومین جشنواره پیوند پوشاک اقوام ایرانی افزود: حفظ تجربه های ملت امر بسیار مهم است که می تواند در الگو، سبک زندگی تاثیر مثبت داشته باشد که این جشنواره با احیای این سنت ها کار مهمی در حفظ آن کرده است. وی اظهارداشت: نمایش لباس اقوام ایرانی باعث ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین