رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره های موسیقی

پیوند توریسم فرهنگی و جشنواره های موسیقی

پیوند توریسم فرهنگی و جشنواره های موسیقی

بین دفترموسیقی و موسسه VIP مذاکرات اولیه انجام شد. از جمله فعالیت هایی که بر اساس تفاهم نامه دنبال خواهد شد تمهیداتی است برای حضور گردشگران در اجراهای صحنه ای گروه های موسیقی نواحی ، محلی ،حضور درجشنواره های موسیقی فجر ،جشنواره موسیقی نواحی و استانی خواهد بود . "استفانو تورین"، برای توسعه امر گردشگری میان کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند،...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین