رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره موسیقی

پیوند توریسم فرهنگی و جشنواره های موسیقی

پیوند توریسم فرهنگی و جشنواره های موسیقی

جشنواره موسیقی نواحی و استانی خواهد بود ."استفانو تورین"، برای توسعه امر گردشگری میان کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، مدتی پیش به ایران سفر کرده و مذاکراتی را با شهرداری تهران جهت تعاملات صنعت گردشگری انجام داده است. تور گردشگری جاده ابریشم با حضور نمایندگان کشورهای مختلف از 26 بهمن درتهران با حضور نمایندگان کشورهای مختلف شروع شده است....

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین