رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره ملی آش

نخستین قطار گردشگری به ایستگاه جشنواره ملی آش رسید

نخستین قطار گردشگری به ایستگاه جشنواره ملی آش رسید

داد: این رضایت حاکی از آن است که اگر تلاش هدفمندی برای مسیرهای گردشگری استان شود، می توان مخاطب آن را یافت و در زمان و موقعیت مناسب زنجان را به مقصد گردشگری تبدیل کرد. به گزارش ایرنا، دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی از هشتم تا دوازدهم شهریور امسال در محل مجموعه تفریحی، فرهنگی گاوازنگ زنجان در حال برگزاری است. به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین