رزرو هتل ایران بوم گردی

جشنواره باستان شناسی

برگزاری جشنواره بزرگ “سلام به کودکی” در کاخ نیاوران

برگزاری جشنواره بزرگ “سلام به کودکی” در کاخ نیاوران

سفال چرخ ساز و دستی، بافت فرش، چاپ باتیک با طرح های ایرانی و ساخت و طراحی و رنگ کاشی برنامه های حوزه صنایع دستی این جشنواره را تشکیل می دهند. در بخش میراث فرهنگی مادی جشنواره باستان شناسی، مرمت بنا، مرمت سفال، نوشتن الواح گلی با خطوط باستان و راهنمایی در موزه به کودک آموزش داده خواهد شد. شاهنامه خوانی، موسیقی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین