رزرو هتل ایران بوم گردی

جریان سفر

گردشگران آینده چه کسانی خواهند بود؟

گردشگران آینده چه کسانی خواهند بود؟

داد. در واقع هدف اصلی از ارائه‌ این نوشته، به فکر واداشتن سیاست‌گذاران اصلی صنعت گردشگری کشور درباره‌ تغییری است که ممکن است آینده‌ جهان و به‌ویژه گردشگری بین‌المللی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. جریان‌های اقتصادی و جریان سفر توازن قدرت در جهان به سرعت در حال تغییر است و یکی از دلایل اصلی این موضوع بحران جهانی اخیر، یعنی بحران مالی است که از سال...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین