رزرو هتل ایران بوم گردی

جریان آزاد تبلیغات

تبلیغات سوال‌برانگیز برای سفر به «اسمش را نبر»

تبلیغات سوال‌برانگیز برای سفر به «اسمش را نبر»

بجا باشد؛ اما وظیفه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر نهادها و سازمان‌های داخلی در چنین مواقعی چه می‌شود؟ آیا فقط مردم هستند که باید شش‌دانگ حواس‌شان را جمع کنند؟ آیا در دنیایی که نمی‌توان جلوی جریان آزاد تبلیغات را گرفت و از سوی دیگر، در رسانه‌های داخلی فضایی برای تبلیغ خدمات سفر و گردش و رقابت فعالان گردشگری داخلی وجود ندارد، داشتن این انتظار که...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین