رزرو هتل فضاگشت

جذب گردشگران مسلمان

مالزی هم‌چنان پیشتاز جذب گردشگران مسلمان
تاریخ خبر : 1392/12/13 - خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه گردشگری ـ روزهای 17 و 18 فوریه سمینار مشترک گردشگری اسلامی میان مالزی و اندونزی با تمرکز بر خدمات دوستدار ...