رزرو هتل تفریحات کیش

جذب گردشگران درمانی

ایران کانون گردشگری درمانی در جهان اسلام می‌شود

ایران کانون گردشگری درمانی در جهان اسلام می‌شود

درمانی در منطقه سرامد است. ایران یکی از 5 کشور پیشروی جهان در زمینه بیوتکنولوژی است و 9 مورد از 15 مورد مولکول های بیوتکنولوژیک پر کاربرد در ایران تولید می شود. بنابراین، ایران ظرفیتی فوق العاده برای جذب گردشگران درمانی از کشورهای اسلامی و منطقه در اختیار دارد. در بسیاری از نقاط ایران چشمه های آب معدنی وجود دارد که پذیرای بسیاری از بیماران است. همچنین درمان...