رزرو هتل ایران بوم گردی

جذب جوانان در صنایع دستی

بازار صنایع دستی ایران حیاط خلوت چشم بادامی ها

بازار صنایع دستی ایران حیاط خلوت چشم بادامی ها

کرم زاده همچنین به رفع مشکلات هنرمندان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: مشکلات بهداشت، بیمه و درمان هنرمندان باید رفع شود زیرا این مشکلات تاثیر منفی در صنایع دستی کشور خواهد گذاشت. * جذب جوانان در صنایع دستی رشته های صنایع دستی بخصوص در بخش تجهیزات عموما نیاز به سرمایه گذاری ندارد لذا می توان با برنامه ریزی و ارائه...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین