جا افتاده
بلیط هواپیما تور خارجی

جا افتاده

دسته بندی مطالب بر اساس :
خورش خلال بادام

خورش خلال بادام

را بە همراه زرشک سیاه کە کمی در روغن تفت داده ایم بە خورش میفزاییم و ۱۰ دقیقه دیگر زمان میدهیم تا خورش جا بیفتد . خورش خلال باید کاملا کم آب شود و بە روغن بیفتد تا کاملا جا افتاده و خوشمزه شود . نکات : زرشک سیاه یک مدل زرشک است کە بە صورت خود جوش در کوهستانهای غربی ایران میروید . این...

صفحه 1 از 1