رزرو هتل ایران بوم گردی

جایگاه

جایگاه نظام‌های عرضه و فروش در توسعه صنایع‌دستی

جایگاه نظام‌های عرضه و فروش در توسعه صنایع‌دستی

اشتغال‌زایی آنها از حالت بالقوه به فعلیت درآید. به عبارت بهتر وجود چنین ساز و کارهایی در جامعه موجب خواهد شد موقعیت هنرمندان صنایع‌دستی در ساختار اقتصادی کشور دارای مختصات معین و مشخصی شود و در نتیجه در روندهای توسعه جایگاه آنها هم قابل ارزیابی باشد و هم بهتر بتوان در زمینه برنامه‌ریزی برای آن اقدامات موثرتری صورت داد. حال باید گفت در ایران از آنجا که رشته‌های صنایع‌دستی و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین