رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی کوخرد هرنگ

شهر کوخرد هرنگ
شهر کوخردهرنگ با ادغام روستای کوخرد و روستای هرنگ طبق مصوبه رسمی دولت در در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ بعنوان مرکز بخش کوخردهرنگ در شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان تشکیل ...