رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی کن سولقان

روستای سولقان
کن و سولقان دو روستا واقع در شمال غربی تهران است که پایتخت‌نشینان نام این دو را با هم می‌آورند. کن در حال حاضر جزو منطقه پنج شهرداری تهران محسوب ...