رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی کر مان

پردیسان قائم کرمان
جنگل پردیسان قائم که یکی از زیباترین و بزرگ ترین بوستان های جنگلی کشور به شمار می آید، در حاشیه ی شرقی کرمان در کنار بلوار قائم قرار دارد. این ...