رزرو هتل ایران بوم گردی

جاهای دیدنی نوربهار

شهر نوربهار

شهر نوربهار

استان زنجان, نوربهار

شهر از چندین مسیر میشود وارد شد یکی ازطرف شهرستان خدابنده مسیر روستای محمود آباد ودیگری از جاده ابهر قیدار مسیر ازروستای دوتپه ومسیر دیگر جاده همدان قزوین میباشد که از شهر آبگرم به سمت حصار ولیعصر(عج)و نورآباد میباشد. جاهای دیدنی نوربهار کاشی های مطلایی و سفال های سلطان آبادی به دست آمده از تپه باستانی نوربهار گواه رونق اقتصادی و فرهنگی این شهر در قرن هفتم و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین