رزرو هتل ایران بوم گردی

جاهای دیدنی مکران

صدای پای توسعه «مکران»

صدای پای توسعه «مکران»

به گزارش ایرنا، توسعه سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به دلیل اهمیت راهبردی این مناطق در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و بند ب ماده ۲ این برنامه سواحل مکران را جزو موضوع خاص مکان محور می شمارد که دولت موظف است طرح […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین