رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاهای دیدنی قهرود

مسجد علی قهرود

مسجد علی قهرود

استان اصفهان, قمصر

از آبادی‌های سردسیر منطقۀ کاشان که در بخش قمصر واقع است. این آبادی به لحاظ آثار تاریخی اهمیت بسیار دارد. از مهمترین آثار تاریخی این شهر مسجد علی از دورۀ ایلخانی، مسجد کَلّه که آثاری از دورۀ صفوی و قبل از آن و سد( بند) قهرود از آثار دورۀ صفوی. مسجد کله که در نظر […]