رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی قلعه تل

شهر قلعه تل
شهر قلعه تل شهری است تاریخی در استان خوزستان که بر طبق تقسيمات كشوری بخش مركزی شهرستان باغملک واقع شده است و مردمان آن بختياری هستند. اين شهر از قديم ...