رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی فرسفج

امامزاده باباعلی فرسفج
از تویسرکان به سمت درۀ قلقل رود حرمت نموده و حدود 25 کیلومتر را طی می کنیم تا به روستای فرسفج می رسیم. اکنون این روستا بسیار گسترده شده و ...