رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی غر ق آباد

روستای بالقلو
روستای بالقلو در50کیلومتری جاده ساوه به همدان واقع شده است.اگر از ساوه حرکت کنید پس از 50کیلومتربه شهر غرق آباد میرسید.و از این شهر4کیلومتر به سمت جنوب حرکت کنید به ...