رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاهای دیدنی شهر گروک

معبد عشاق گروک
معبد عشاق گروک آرامگاهی متعلق به دوره صفوی بوده که در آن از گچ بُری و ظروف چینی و سفالی چسبانده شده به دیوار داخلی برای تزیین آن استفاده شده ...