رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر گروک

معبد عشاق گروک

معبد عشاق گروک

استان هرمزگان, گروک

معبد عشاق گروک آرامگاهی متعلق به دوره صفوی بوده که در آن از گچ بُری و ظروف چینی و سفالی چسبانده شده به دیوار داخلی برای تزیین آن استفاده شده است و بنایی شاخص در هرمزگان محسوب می شود. اداره این معبد برای انجام کارهای نهایی لازم جهت بازدید عموم به شهرداری گروک سپرده شده […]